Paxina Principal

Benvido a miña paxina persoal

Bienvenido a mi página personal

Welcome to my personal web

Introducción

 

            Agradézcolle que acuda á miña páxina na rede. Espero que sexa de utilidade pois nela tentaréi que estén presentes as informacións máis relevantes encol da miña actividade profesional e científica. Para calquera suxestión non duvide en poñerse en contacto conmigo no aderezo que se contén infra.

 

Hasta outra millorada.

Profesor da universidade de Vigo                         Universidade de Vigo

-          Programa de Dereito Constitucional II.

-          Tecnica Lexislativa de Panama.

-          Tecnica Normativa de Panama.

-          Programa de Teoría Constitucional II.

-          Programa de Dereito Parlamentario.

Letrado do Parlamento de Galicia

         -      Organigrama do Parlamento de Galicia.

Curriculum Vitae

Curriculum completo en galego eiquí

Resumido en castellano aqui

My biography here

Investigacións e Publicacións

 

Referencias dos meus traballos escritos. Preme eiquí.

 

Se o desexas podes leer as recensións publicadas dos meus libros.

 

Aquí están disponibles las recensiones publicadas en castellano.

 

Informacións nos medios de comunicación social. (galego e castelán)

 

Referencias docentes

 

Neste apartado contéñense alguns referentes das institucións nas que desenvolvo o meu labor docente. Accede dende eiquí.

 

De interese para alumnos. Programas de oposicións xurídicas.

 

 

Contacto mail: Xosé Antón Sarmiento Méndez