Universidade de Vigo

 

 

 

Fondo Social Europeo

Interreg II

 

 

 

Master

Universitario

2ªedición

En Creación

e Dirección

de Empresas

 

 

Departamento de Organización de Empresas e Marketing.

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACION

OBXECTIVOS

DIRIXIDO A:

DURACION E HORARIOS

 Nº PLAZAS: 25

PROGRAMA

PROFESORADO

METODOLOXÍA DIDÁCTICA

TITORÍAS PERSONALIZADAS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

INSTALACIÓNS

PREINSCRICIÓN.

MATRÍCULA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

E-mail  :made@uvigo.es

EX-ALUMNOS