OFOE
Que ofrecemos a
Prácticas en empresas e institucións
Emprego
Información e orientación para o emprego
Buscar traballo en :
Accións formativas
Utilidades

 

 
¿Quen somos?


Unha oficina dotada de persoal técnico que traballa para:

  • Proporcionar un servizo integral de información, asesoramento e formación no ámbito da orientación profesional para o emprego.
  • Fomentar as oportunidades de achegamento á práctica e o exercicio profesional dos/as universitarios/as.A OFICINA DE ORIENTACIÓN AO EMPREGO - OFOE ten unha nova páxina web, onde se pode consultar toda a información relativa aos servizos que ofertamos e as convocatorias tanto de ofertas de emprego como de bolsas xestionadas polo programa Leonardo da Vinci ou para titulados/as universitarios que estean abertas. Así mesmo, pódese proceder á consulta e descarga dos nosos novos formularios.

http://emprego.uvigo.es


¿Que facemos?
     
    As principais áreas de actuación son:

 


Prácticas para estudantes de Enxeñaría en Informática ou de Enxeñaría Técnica en Informática de Xestión
Prácticas estudantes da Diplomatura en Ciencias Empresariais, Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas, Licenciatura en Economía, Licenciatura en Dereito (rama Económico-Empresarial)
Prácticas para estudantes da Licenciatura en Publicidade e Relacións Públicas ou da Licenciatura en Comunicación Audiovisual
Prácticas estudantes da Licenciatura en Ciencias do Mar, Licenciatura en Bioloxía ou da Licenciatura en Química
Prácticas para estudantes da Licenciatura en Publicidade e Relacións Públicas ou Licenciatura en Comunicación Audiovisual