Cuadro de texto: Departamento de
Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde
—————— 
Facultade de Bioloxía
Edificio de Ciencias Experimentais
Campus de Lagoas-Marcosende
36310 Vigo (Pontevedra)
Tel-Fax: 986 812 646
E-mail. depc01@uvigo.es

(Horario de atención ó público: 09.00 a 14.00h)


		DIRECCIÓN
 
	Director: José Manuel García Estevez
		Tel. 986 812 394. E-mail. jestevez@uvigo.es

	Secretaria: 	María José Pérez Alvarez 
		Tel. 988 387 093. E-mail. mjperez@uvigo.es

		PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS (PAS)

	Administrativa: Carmen Losada Paez 
		Tel. 986 812 646. E-mail. depc01@uvigo.es

	Técnico especialista de laboratorio (Bioloxía celular e Fisioloxía): Eduardo Gallardo Ortega
		Tel. 986 812 646. E-mail. egallardo@uvigo.es

	Técnica de laboratorio (Microbioloxía e Parasitoloxía): Alejandra Alvarez Silva
		Tel. 986 812 646. E-mail. sandra.alvarez@uvigo.es

		PERSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI)

	Profesorado Funcionario (29)
		4 Catedráticos de Universidade (CU)
		21 Profesores Titulares de Universidade (TU)
		1 Catedrático de Escola Universitaria (CEU)
		3 Profesores titulares de Escola Universitaria (TEU)

	Profesorado Laboral (3)
		3 Profesores contratados doutores (PCD)

	Profesorado Asociado (7)
		3 Profesores asociados a tempo parcial T3-P6
		1 Profesores asociados a tempo parcial T3-P5
		1 Profesor asociado a tempo parcial T3-P4
		2 Profesores asociados a tempo parcial T3-P3

	Investigadores contratados (4)
		3 Investigadores contratados do Programa Parga Pondal (IPP)
		1 Investigadores contratados do Programa Angeles Alvariño (IAA)	

		ÁREAS DE COÑECEMENTO DO DEPARTAMENTO


			Anatomía e Embrioloxía humana (027)
 


        Docencia
	Facultade de Ciencias da Educación e do deporte
		Grado en Ciencias da Actividade Física e do deporte
			Anatomía humana para o movemento
			Anatomía e kinesioloxía humana
	Facultade de Fisioterapia
		Grado en Fisioterapia
			Anatomía humana
			
        Grupos de Investigación 

 
			Bioloxía Celular (050)  
 


        Docencia
	Facultade de Bioloxía
		Grado de Bioloxía
			Técnicas básicas de laboratorio
			Evolución
			Citoloxía e histoloxía animal e vexetal I
			Citoloxía e histoloxía animal e vexetal II
			Técnicas Avanzadas en Bioloxía
		Licenciatura en Bioloxía
			Técnicas histolóxicas
			Embrioloxía
			Bioloxía celular
	Facultade de Ciencias do Mar
		Grado en Ciencias do Mar
			Bioloxía I
		Licenciatura en Ciencias do Mar
			Reproducción e desenvolvemento de organismos mariños
		
       Grupos de Investigación 
IN1 - Inmunoloxía e citoloxía
BC2 - Neurobioloxía da lamprea (Grupo NEUROLAM)

 
			Cirurxía (090)  


        
    Docencia
	Facultade de Fisioterapia
		Grado en Fisioterapia
			Afeccións médicocirúrxicas
			Afeccións cirúrxicas
	
       Grupos de Investigación 
 

			Fisioloxía (410)
 

           
   Docencia
	Facultade de Bioloxía
		Grado en Bioloxía
			Técnicas básicas de laboratorio
			Fisioloxía Animal I
			Fisioloxía Animal II
		Licenciatura en Bioloxía
			Métodos en Fisioloxía Animal
			Neurofisioloxía
			Endocrinoloxía
			Fisiopatoloxía
	Facultade de Ciencias do Mar
		Grado en Ciencias do Mar
			Fisioloxía de organismos mariños
		Licenciatura en Ciencias do Mar
			Fisioloxía comparada de animais mariños
	Facultade de Ciencias da Educación e do deporte
		Grado en Ciencias da Actividade Física e do deporte
			Fisioloxía do exercicio I
	Facultade de Ciencias de Ourense
		Grado en Ciencia e Tecnoloxía dos alimentos
			Fisioloxía
	Facultade de Fisioterapia
		Grado en Fisioterapia 
			Bioquímica e biofísica
			Fisioloxía humana
			
        Grupos de Investigación 
CI8 - Análise químico e efectos fisiolóxicos de biotoxinas e contaminantes ambientais e alimentarios (Laboratorio de Neuroquimica)
FB2 - Fisioloxía de peixes
FB3 - Fisioloxía endocrina e neurofisioloxía (Laboratorio de Neurociencia)

         
			Fisioterapia (413)  


        
    Docencia
	Facultade de Ciencias da Educación e do deporte
		Licenciatura en Ciencias da Actividade Física e do deporte
			Valoración funcional deportiva
			Prevención de lesións na práctica deportiva
	Facultade de Fisioterapia
		Grado en Fisioterapia
			Fundamentos de Fisioterapia
			Valoración en Fisioterapia
			Cinesiterapia
			Fisioterapia xeral
			Movemento funcional en fisioterapia
			Electroterapia e ultrasonoterapia
			Fisioterapia manipulativa articular
			Saúde pública e fisioterapia comunitaria
			Fisioterapia neurolóxica e especial
			Fisioterapia respiratoria e masoterapia especial
			Fisioterapia en especialidades clínicas I
			Fisioterapia en especialidades clínicas II
			Fisioterapia ergonómica
			Fisioterapia na discapacidade e dependencia
			Rehabilitacíón cardíaca
			Fisioterapia en xinecoloxía e obstetricia
			Fisioterapia no deporte e na actividade física
			Fisioterapia no linfedema
			Metodoloxía da investigación en ciencias da saúde
			Pilates aplicado en fisioterapia
			Estancias clínicas

        Grupos de Investigación 
FS1 - Fisioterapia 
 

			Mediciña (610)        Docencia
	Facultade de Fisioterapia
		Grado en Fisioterapia
			Afeccións médicocirurxicas
			Afeccións médicas
			Farmacoloxía
	
        Grupos de Investigación 
 

			Mediciña Preventiva e Saúde Pública (615)          Docencia
	Facultade de Fisioterapia
		Grado en Fisioterapia
			Saúde pública e fisioterapia comunitaria
	
        Grupos de Investigación 
	 MP1 - Saúde pública  
 

			Microbioloxía (630)


        
   Docencia
	Facultade de Bioloxía
		Grado en Bioloxía
			Técnicas básicas de laboratorio
			Microbioloxía I
			Microbioloxía II
		Licenciatura en Bioloxía
			Técnicas en microbioloxía
			Microbioloxía sanitaria
			Microbioloxía industrial
	Facultade de Ciencias do Mar
		Grado en Ciencias do Mar
			Principios de Microbioloxía mariña
		Licenciatura en Ciencias do Mar
			Microbioloxía mariña
			Enfermedades dos organismos mariños
	Facultade de Ciencias de Ourense
		Grado en Ciencia e Tecnoloxía dos alimentos
			Microbioloxía
			Microbioloxía industrial alimentaria
			Hixiene alimentaria
			Hixiene para manipuladores de alimentos
		Enxeñería técnica agrícola, especialidade en industrias agrarias e alimentarias (Fac. Ciencias Ourense)
			Microbioloxía industrial
	
        Grupos de Investigación 

MB1 - Microbioloxía 1
MB3 - Microbioloxía 3
MB4 - Microbioloxía 4 


			Parasitoloxía (660)        Docencia
	Facultade de Bioloxía
		Grado en Bioloxía
			Inmunoloxía e parasitoloxía
		Licenciatura en Bioloxía
			Parasitoloxía aplicada
	Facultade de Ciencias do Mar
		Licenciatura en Ciencias do Mar
			Parasitoloxía mariña
			Parasitismo e xestión pesqueira: aspectos aplicados
	
        Grupos de Investigación 
 PB1 - Equipo de análise e diagnose en parasitoloxía  

 
			Radioloxía e Mediciña Física (770)
 


        Docencia

	Facultade de Fisioterapia
		Grado en Fisioterapia
			Radioloxía	

        Grupos de Investigación 
      logo300-01