Tamara Varela Vila - Tradución e interpretación 

Actualidade <-->

Datos Académicos - Actualidade

Bolseira 3º Ciclo - Doutoramento en Tradución & Paratradución (2008-2010)


Departamento de Tradución e Lingüística

Liña de investigación: tradución especializada
Dirección: Dra. Elena Sánchez Trigo

Grupo COLE (Compiladores e Linguaxes)


Proxecto: «Construción eficiente de recursos lingüisticos multilingües»(INCITE08PXIB302179PR)


Tamara Varela Vila