Salustiano Mato de la Iglesia

Doutor en Bioloxía pola Universidade de Santiago en 1986, é dende o ano 2000 catedrático de Zooloxía do Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal da Universidade de Vigo, institución da que foi Vicerreitor de Investigación dende maio de 1998 deica agosto de 2005. Iniciou a súa carreira investigadora no campo da bioloxía eFoto Salustiano faunística de miñocas de Galicia, participando en diversos proxectos de inventario e catalogación de invertebrados terrestres.  No ano 1988, a volta das súas estadías nas universidades estadounidenses de  Rutgers e Cornell, iniciou a súa actual liña de investigación de Biotecnoloxía do Compostaxe. Esta liña de traballo está centrada na investigación, desenrolo e innovación de sistemas de Tratamento de Residuos Orgánicos nos que prime un correcto desenvolvemento do proceso biolóxico fronte a criterios únicamente tecnolóxicos. Froito deste traballo xordiron novos sistemas de control, monitorización e automatización de Biorreactores de Compostaxe, así coma diversas publicacións científicas e técnicas, e tres patentes de invención. A finais de agosto de 2005, Salustiano Mato foi elexido Director Xeral de I+D+i da Xunta de Galicia, cargo que ostentou deica maio de 2009. No ano 2010, foi elixido Reitor da Universidade de Vigo, cargo que ostenta na actualidade.