Uvigo

Biblioteca - Referencia e información bibliográfica


AVALIACIÓN DAS PUBLICACIÓNS CIENTÍFICAS

 

Solicitar axuda da Biblioteca na obtención de datos

 

 

A avaliación da actividade investigadora baséase, en parte, na calidade e prestixio do medio no que se publicaron os traballos de investigación.

A ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) para a contratación e promoción do persoal docente, a CNEAI (Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora) para a avaliación da actividade investigadora, e a ACSUG (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia) establecen criterios de avaliación das publicacións científicas, normalmente específicos para cada campo científico.

 

- INFORMACIÓN DAS AXENCIAS DE AVALIACIÓN:


- CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
Os criterios para a avaliación das publicacións científicas varían segundo a convocatoria (CNEAI, ANECA, ACSUG...), a disciplina científica e o tipo de publicación (artigos de revista, libros ou capítulos de libros, congresos etc.). Non se analiza directamente a calidade dos traballos, senón que como indicios de calidade empréganse sobre todo o impacto científico, relevancia e calidade do medio no que se publicou, e as citas recibidas polo traballo concreto.

Debido á variedade dos criterios segundo a disciplina científica, nos seguintes apartados recóllese un resumo sobre as ferramentas onde atopar os indicios ou indicadores que se empregan a miúdo nos procesos de avaliación para: