Title denantes do head N O N é ignorado
title dentro do head da lugar ¢ nome da p xina tal e como figurar  no t¡tulo da fiestra Páxina Web de probas de Ricardo
tittle dentro do body ‚ ignorado tam‚n Páxina Web de probas de Ricardo


Ricardo Veiga Rial

SAUM

Servicios Inform ticos de Investigaci¢n

Área de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (ATIC)

Web de proba alpina

Formatos f¡sicos


de probaprobae control
de probaprobae control
de probaprobae control
Proba de marco Este texto debera aparecer rodeado dun marco etiquetado
E de seguido veñen un par de columnas de texto, que eu non vexo tal, xa que non observo nada parecido
A verdade e que isto de por dúas columnas, non teño eu moi claro en que se vai notar tendo en conta o pouco que eu escribo cada vez que me poño a facer estas cousas de practicar para aprender cuestións que realmente non me fan falta no meu traballo diario, alomenos polo de agora, namentras a política de servicios ofrecidos non cambie,..
negrita cursiva subraiado truetype tachado parpadeante
negrita e cursiva negrita e subraiado (non negrita) negrita e truetype

Formatos l¢xicos

cita c¢digo fonte definici¢n ‚nfasis groso e palabra clave dunha linguaxe de programaci¢n
Un texto noutra cor
Simplemente meto esta li¤a aqu¡ para referencia-la mediante un outro v¡nculo interno.

De seguido o texto que se ve amosa a utilidade dos p rrafos

2 Antes de esta li¤a hab¡a unha li¤a en branco como comenzo do p rrafo, que ignora. 3 E xusto denantes de esta outra frase hab¡a outra li¤a en branco, que tam‚n ignorar - Polo tanto veranse estas 3 li¤as todas xuntas e de seguido, tras un salto de p rrafo:

4 d‚bese de ver un novo p rrafo que comenza c¢ n£mero 4. Cada li¤a conta cunha tabulaci¢n tras 5 do n£mero que conta as li¤as, que se ignor  do mesmo xeito.

Nalg£ns visualizadores permite adem is ali¤a-lo texto   ezquerda, dereita ou centrado. Por defecto o ali¤a   ezquerda.

ali¤aci¢n   dereita

ali¤aci¢n   esquerda

ali¤aci¢n ¢ centro

ali¤aci¢n xustificada
De seguido pr¢banse os v¡nculos internos e externos, para o que col¢case un ancla nas verbas v¡nculos internos e outro v¡nculo interno e unha referencia a outra p xina web, como por exemplo   principal da Universidade De Vigo: Web de Uvigo ou incluso a un recurso compartido pola rede de Windows, como por exemplo: software en uvigo
énicamente faltar¡an por comprobar:
- unha referencia relativa, como p.e.: directorio da web de Pablo neste mesmo servidor web
- unha referencia relativa, como p.e.: directorio raíz da miña web
- un enlace externo a un servicio de Internet empregando URL, como p.e.,
 s news de avisos de uvigo: news.uvigo.es/avisos ou
un env¡o de e-mail   mi¤a conta de correo
unha conexi¢n telnet a correo
Vese ben isto?


e logo isto outro?