Temas e programas de asignaturas

Actividades na aula

Transferencia de ficheiros Uvigo

Xeneral

Ourense 2015

Contacto

Enlaces

Comunidade local

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos para PYMES

 

Creación de empresas

Analizar e actuar (estratexia)

Comprar vender e prestar servizo

Reunións e Asembleas

Instancias,recurso, declaracións, certificados

Informes, proxectos, memorias, correspondencia diversa e faxes

Relacións laborais

Contratar

Financiación e tesourería

Cooperativas

Asociacións sen ánimo de lucro

Ordear, clasificar e arquivar información

 

Prácticas en organizacións

Prácticas xestionadas pola Fundación Universidade de Vigo

Oficina de relacións internacionais Uvigo: Erasmus prácticas

Oficina de relacións internacionais Uvigo: Leonardo da Vinci e Argo

Becas Argo de prácticas en el exterior

Prácticas Fundación Universidad Empresa

Portal da Oficina de Emprego da Universidade

 

 

FACULTADE DE CIENCIAS EMPRESARIAIS E TURISMO DE OURENSE 

Roberto Carballo Meiriño