MODULO JEAN MONNET

THE EUROPEAN UNION TOWARDS THE POLITICAL UNION. A FEDERAL AND CONSTITUTIONAL PERSPECTIVE

O Módulo Jean Monnet é unhas das actividades que promove a Comisión Europea por medio do Programa Jean Monnet orientado á difusión dos diferentes aspectos do proceso de integración europea.

Este Módulo será impartido na Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación (Campus de Pontevedra) entre 2011-14. Principalmente, consistirá na celebración dun Curso sobre o proceso de integración  dende un enfoque federal e constitucional (60 hs.) e dun Seminario sobre a Carta de Dereitos e Libertades Fundamentais da Unión Europea. Ámbalas dúas actividades están abertas a tódalas titulacións da Universidade ata completar as prazas (50). Ao longo da duración do Módulo realizaránse outras actividades complementarias.