inicio Inicio
Atlas de Histoloxía Vexetal e Animal
NOVEDADES


20-12-2007 Realizouse a tradución ao galego das páxinas correspondentes á visita guiada polos tecidos animais, e tamén os cuestionarios deste apartado.

08-11-2007 Están dispoñibles os exercicios correspondentes aos tecidos animais. Pódese acceder a eles desde o panel de exercicios debaixo dos tipos de tecidos. É hora de porse cos tecidos vexetais...

09-09-2007 ¡Inaugúrase o sitio! As páxinas que aparecen son só un esquema sinxelo sobre o que se irá montando no sitio. As novas achegas (imaxes, texto, exercicios, etc.) iranse anunciando nesta páxina de novidades.