JUAN PICOS MARTÍN´s Personal Webpage   -   Web Personal de JUAN PICOS MARTÍN

 

 

 

JUAN PICOS MARTÍN

 

jpicos@uvigo.es

 

 

 

 

 

Universidade de Vigo

Escola de Enxeñería Forestal

Dpto. de Enxeñería dos Recursos Naturais e Medio Ambiente

Campus A Xunqueira s/n - 36005 Pontevedra (España -Spain)

Tel: (+34) 986 80 19 47 / 19 04 - Fax: (+34) 986 80 19 07