SITE BASED PROJECT
Proxecto
IN SITU

Con motivo dos dez anos de relación entre a Facultade de Belas Artes de Pontevedra e a Facultade de Artes, Deseño e Música de Kingston (Kingston Faculty of Arts, Design and Music) se está a celebrar o encontro PROXECTO IN SITU/SITE BASED PROYECT.
Ó longo do curso académico e a través da web, 12 estudiantes (6 de cada institución) traballarán conxuntamente en proxectos artisticos para duas localizacións concretas nos contornos das cidades de Kingston e Pontevedra. O proxecto rematará con duas semanas de intercambio (unha en cada cidade) nas que se intentarán levar a cabo algunhas das propostas que xurdan do encontro.



panoramic photograph (swf)
Fotografía panorámica (swf)

Urban development of Pontevedra
Desarrollo urbano de Pontevedra

aereal photographs
fotografías aéreas

Work calendar
Calendario de traballo