SITE BASED PROJECT
Proxecto
IN SITU

Con motivo dos dez anos de relación entre a Facultade de Belas Artes de Pontevedra e a Facultade de Artes, Deseño e Música de Kingston (Kingston Faculty of Arts, Design and Music) se está a celebrar o encontro PROXECTO IN SITU/SITE BASED PROYECT.
Ó longo do curso académico e a través da web, 12 estudiantes (6 de cada institución) traballarán conxuntamente en proxectos artisticos para duas localizacións concretas nos contornos das cidades de Kingston e Pontevedra. O proxecto rematará con duas semanas de intercambio (unha en cada cidade) nas que se intentarán levar a cabo algunhas das propostas que xurdan do encontro.panoramic photograph (swf)
Fotografía panorámica (swf)

Urban development of Pontevedra
Desarrollo urbano de Pontevedra

aereal photographs
fotografías aéreas

Work calendar
Calendario de traballo