Universidade de Vigo - Campus de Ourense
Departamento de Historia, Arte e Xeografía
Área de Historia Contemporánea
Benvidos á páxina do Área de Historia Contemporánea da Universidade de Vigo. Aquí poderás atopar información sobre as actividades docentes e de investigación que levan a cabo os profesores e persoal investigador que compoñen a mesma.

Facultade de Historia
Campus de Ourense (As Lagoas) 32004. Ourense
Tfno: 988387101
Fax: 988387259

Información Xeral

Incluímos, xunto cos datos de contacto, a relación dos centros nos que se imparte docencia, con acceso á páxina web dos mesmos; e tamén unha sección na que iremos publicando aquelas novas que consideremos poidan ser de interese.

Profesorado e P.I.

Ofrece un listado dos profesores e bolseiros do Grupo HC1. Accedese á páxina persoal, na que se pode atopar información de contacto e algúns datos persoais, ademais de información e documentación relativa á docencia.

Docencia

Preséntase un listado das materias impartidas, clasificadas por facultades e titulacións e pode accederse ó temario de cada unha delas.

Investigación

É o apartado no que se recolle información sobre á actividade investigadora desenrolada polo grupo de investigación formado polos compoñentes da Grupo HC1. Poden verse as liñas de investigación seguidas de acordo coa clasificación da UNESCO e tamén pode atoparse información sobre os proxectos desenvolvidos e en curso.

Publicacions

Ofrecemos información sobre os traballos publicados recentemente e, tamén, acceso ó texto completo de algúns artigos ou traballos.
PRADA, J.
A dereita política ourensá: monárquicos, católicos e fascistas (1934-1937), Vigo, Universidade de Vigo-Servicio de Publicacións, 2005.

Copyright © 2012 Universidade de Vigo - Campus de Ourense - Departamento de Historia, Arte e Xeografía. Todos los derechos reservados.