Historia da arte

Personal integrante

Nombre Tipo Cat. Acad.
Carballo-Calero Ramos, Mª Victoria PDI doutor Prof. Catedrático Univ.
Barriocanal López, Yolanda PDI doutor Prof. Titular Univ.
Castro Fernández, José Antonio PDI doutor Prof. Titular Univ.
Cendán Caaveiro, Susana Marina PDI doutor Prof. Asociado TP
Vázquez Rozas, Roberto PDI doutor Prof. Asociado TP
Castro Fernández, Belén PDI doutor Prof. Cont. Interino TP
Domínguez López, Ángel PDI non doutor tempo parcial Prof. Cont. Interino TP
Mera Alvarez, Irene PDI non doutor tempo parcial Prof. Cont. Interino TP
Varela Barrio, Jorge Alfonso PDI non doutor tempo completo Investigador Predoutoral (FPI, Xunta, Uvigo),
Arca Somoza, Silvia Alumno 3º Ciclo Alumno Doutoramento/Posgrao
López López, Marta Alumno 3º Ciclo Alumno Doutoramento/Posgrao
Bangueses , Mercedes
Fernández Riera, Susana Milagrosa
Filgueira García, Marta
Mera Alvarez, Irene

Docencia 1º/2º Ciclo

Profesor Titulación Centro/campus Curso Cuat. Materia
Carballo-Calero Ramos, Mª Victoria Licenciado en Historia Facultade de Historia 3 1 Cine como Fonte Histórica
Carballo-Calero Ramos, Mª Victoria Mestrado en Historia, Territorio e Recursos Patrimoniais Facultade de Historia 1 1 Categorías de protección e Recursos dos bens patrimoniais. Monumentos e conxuntos históricos.
Barriocanal López, Yolanda Grao en Xeografía e Historia Facultade de Historia 1 1 Arte:Linguaxes e Técnicas Artísticas
Barriocanal López, Yolanda Licenciado en Historia Facultade de Historia 3 2 Historia da Arte de Galicia
Barriocanal López, Yolanda Mestrado en Historia, Territorio e Recursos Patrimoniais Facultade de Historia 1 1 Categorías de protección e Recursos dos bens patrimoniais. Monumentos e conxuntos históricos.
Castro Fernández, José Antonio Grao en Belas Artes Facultade de Belas Artes 1 2 Historia. Historia Da Arte
Castro Fernández, José Antonio Mestre, Especialidade de Educación Musical Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte 3 2 Historia Xeral da Arte
Cendán Caaveiro, Susana Marina Mestrado en Historia, Territorio e Recursos Patrimoniais Facultade de Historia 1 1 Modelos expositivos de obras de Arte. Teoría e práctica da Restauración
Cendán Caaveiro, Susana Marina Mestre, Especialidade de Educación Musical Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte 3 2 Historia Xeral da Arte
Cendán Caaveiro, Susana Marina Grao en Belas Artes Facultade de Belas Artes 2 2 Arte. Arte E Modernidade
Vázquez Rozas, Roberto Grao en Belas Artes Facultade de Belas Artes 1 1 Antropoloxía. Antropoloxía Da Arte
Vázquez Rozas, Roberto Licenciado en Publicidade e Relacións Públicas Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación 4 1 Movementos Artísticos Contemporáneos Aplicados a Publicidade
Vázquez Rozas, Roberto Mestrado en Historia, Territorio e Recursos Patrimoniais Facultade de Historia 1 1 Modelos expositivos de obras de Arte. Teoría e práctica da Restauración
Castro Fernández, Belén Licenciado en Historia Facultade de Historia 3 1 Cine como Fonte Histórica
Castro Fernández, Belén Licenciado en Historia Facultade de Historia 5 1 Patrimonio Histórico-Artístico
Castro Fernández, Belén Grao en Xeografía e Historia Facultade de Historia 1 2 Arte clásica
Varela Barrio, Jorge Alfonso Grao en Xeografía e Historia Facultade de Historia 1 2 Arte clásica

Docencia 3º Ciclo

Profesor Programa Centro/campus Curso Materia
Carballo-Calero Ramos, Mª Victoria Sociedade, Poder e Cultura na Historia Facultade de Historia 2008-2009 Interrelación entre a obra de arte e o texto escrito
Bralo Ron, Mª Rosa Sociedade, Poder e Cultura na Historia Facultade de Historia 2008-2009 Interrelación entre a obra de arte e o texto escrito
Cendán Caaveiro, Susana Marina Sociedade, Poder e Cultura na Historia Facultade de Historia 2008-2009 Sociedade e Poder na España Moderna
Vázquez Rozas, Roberto Sociedade, Poder e Cultura na Historia Facultade de Historia 2008-2009 Interrelación entre a obra de arte e o texto escrito

Grupos de investigación nos que participa a área

Patrimonio Histórico-Artístico

AH2/A

Facultade de Historia s/n, Campus As Lagoas, 32004 OURENSE

Historia da Arte Contemporánea

AH2/B

Facultade de Historia s/n, Campus As Lagoas, 32004 OURENSE

Liñas de investigación

Arte do século XX
Comisariado de Exposicións
Dinamización turística cultural
Elaboración de Guías Artísticas
Ilustración e Gravado de Galicia
Inventarios e Estudios Histórico-Artísticos
Patrimonio Histórico-Artístico
Turismo Cultural
Urbanismo: Cidade e Patrimonio
Visitas guiadas a Monumentos, Museos e Coleccións
A experiencia creativa e a condición feminina: relacións entre a muller e a arte actual dende visions estéticas, críticas, políticas e de mercado, incidindo especialmente no acontecer das interrelacións do binomio arte-muller no ámbito internacional, espa
A fotografía e a sua capacidade de interdependencia da tecnoloxía e a creación: espacios e planos virtuais
A transformación do caos en cosmos: por unha natureza artistificada: vivi-la cidade como un espacio estético para existir
Arte e tecnoloxía
Arte na natureza: a escultura pública como construción cultural da natureza, a estética de granito na conformación dos espacios urbanos, arte e natureza: recupera-la periferia das cidades, a escultura como espacio sagrado: hierofanía e paisaxe
Arte pública
As disciplinas creativas concebidas como sistemas autorregulables: concepcións e redefinicións
Corpo e proxecto artístico actual: corpo e escultura, o corpo como problema, o corpo como material, o corpo como lugar, o corpo como experiencia
Creación artística contemporánea
Creacions artísticas, de tipo plástico e conceptual, nas que o motivo, a intencionalidade e os medios sitúanse no concepto de natureza. A naturaleza como lugar de experiencia artística. Interrelación corpo e natureza
Crítica de arte actual
Gravado calcográfico. Desenvolvemento de procesos de grabado calcográfico que sexan capaces de estampar a imaxe fotográfica sen intervención de fotoemulsións. O gravado calcográfico analizado desde unha óptica analítica con útiles, procedementos e concept
Innovación e desenvolvemento de novos linguaxes, procesos e técnicas de gravado, extencions e derivacions
Metodoloxías docentes en escultura
O debuxo nas súas novas perspectivas: linguaxes e transdisciplinariedade
O plano como lugar de residencia de accións creativas de procedencias mixtas
O signo alfabético e a palabra como material e concepto escultórico. A palabra como referente na escultura. A escultura e a búsqueda dos significados: a xeración do sentido
Pensamento contemporáneo e cultura visual
Reflexión sobre novos espacios: escultura e espacio público. Poéticas e políticas da/na cidade. Lugares, tránsitos e habitabilidade. Encontros, derivas e fugas entre escultura e arquitectura
Sistemas de impresión por transferencia electrográfica con ou sen calor, personalizado e pequena serie
Tratamentos superficiais do mármore
Urbanismo e arquitectura
Xestión cultural e patrimonial
Xestión e organización artística
Ano Título
1999 Vázquez Rozas, Roberto: "Prehistoric Open-Air Rock Art in Galicia, NW Spain: Characteristics and principal iconography?. Rock Art Research, Vol. 16, nº 2. Pp. 113-126. Melbourne, Australia
2005 Barriocanal López, Y.: "A festa como pegada de devoción da Eucaristía en Galicia", en Camiño de Paz. Mane nobiscum domine, Xunta de Galicia, Santiago, pp. 415-423.
2005 Barriocanal López, Y.: "Torres y campanas de la catedral de Ourense. Datos histórico-artísticos", en Homenaxe á Profesora Lola F. Ferro. Estudios de Historia, Arte e Xeografía, Universidade de Vigo, Vigo, pp. 65-103.
2005 Carballo-Calero Ramos, Mª Victoria: "Prints in Modern Galicia. The Twenties and Thirthies" en Modern Galicia, CGAC. Santiago de Compostela
2005 Castro Fernández, A.: "Galicia. Atlantismo y postatlantismo", en A Arte Galega na Colección Caixanova, Faro de Vigo, Lugo
2005 Castro Fernández, A.: "Introducción" en Rafael Navarro. Ellas. Instituto Cervantes, Milán
2005 Castro Fernández, A.: "La naturaleza que rescata el tiempo en un instante", Exposición Nils Udo. Huellas en la naturaleza, Círculo de Bellas Artes, Madrid, pp. 171-179.
2005 Castro Fernández, A.: "Laxeiro", Gran Enciclopedia Gallega, El Progreso de Lugo, Lugo.
2005 Castro Fernández, A.: Darío Álvarez Basso. Cat. Centro de Arte Contemporáneo Alejandro Otero, Caracas, AECI. SEACEX, Madrid
2005 Castro Fernández, A.: Tapies: passione per la materia. Museo de Arte Contemporáneo Lissone. Milán
2005 Vázquez Rozas, Roberto: "O xacemento de Auga dá Laxe, Gondomar, Pontevedra". Minius, nº XIII. Pp. 27-46.Universidade de Vigo.
2005 Vázquez Rozas, Roberto: "Arte efémera: alfombras florais", Abrente, nº 35-37. Pp. 277-292. Boletín da Real Academia de Belas Artes A nosa señora do Rosario. A Coruña.
2006 Barriocanal López, Y.: "Innovación e tradición na arte do Camiño do Sueste Galego, desviación da Vía da Prata", en Diversarum Rerum. Revista de los Archivos Catedralicios y Diocesano de Ourense, nº 1, Ourense, pp. 29.60.
2006 Castro Fernández, A.: "Concept Furniture. La imaginación como futuro" en Concept Furniture. El mueble del futuro, Instituto Cervantes, Milán
2006 Castro Fernández, A.: "Introducción" en El Quijote. Mimo Paladino. Instituto Cervantes, Milán
2006 Castro Fernández, A.: "Introducción" en Fragmentos del todo. Arte español actual en la Colección del MACUF (Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa. A Coruña). Castel Nuovo. Nápoles. Palacio de los Duques dell Este. Sassuolo
2006 Castro Fernández, A.: "Introducción" en Gli oggetti di Agatha. Muestra de Ágatha Ruíz de la Prada. Instituto Cervantes, Milán.
2006 Castro Fernández, A.: "Introducción" en Pontevedra y la renovación del arte contemporáneo en Galicia. Caixanova. Exposición. Pontevedra
2006 Castro Fernández, A.: "Italia: seducidos por lo español, fascinados por lo hispano", en Enciclopedia del Español en el Mundo, Círculo de Lecores, Instituto Cervantes, Plaza y Janés. Madrd-Barcelona, pp. 730-733.
2006 Castro Fernández, A.: "Recuerdo de Pierre Klossovski", en Domingo Sánchez Blanco. Tan funesto deseo. Gasolina, saliva?",Junta de Castilla y León
2006 Vázquez Rozas, Roberto: "Armas e ritmo: guerreros, música e poesía", en Multiculturalidade nas Artes e na Arquitectura. Universidade de Gran Canaria.
2006 Vázquez Rozas, Roberto: "Petroglifos galegos: unha aproximación estatística" Minius nº XIV. Pp. 349-364. Universidade de Vigo.
2007 Barriocanal López, Y.: "Pintura monástica e imágenes de San Rosendo en el monasterio de Celanova: del Barroco al Neoclásico. Historia de una triste pérdida patrimonial", en Rudesindus. O legado do santo, Xunta de Galicia, Santiago, pp. 334-351.
2007 Barriocanal López, Y.: Xornadas galegas de Xoana I de Castela e Filipe o Fermoso. Segunda viaxe a España. Quinto centenario 1506-2006, Fundación Caixa Galicia.
2007 Carballo-Calero Ramos, Mª Victoria: "Atlántica 25 años después" en Estudios de Historia del arte. Visor. Madrid, pp.209-225.
2007 Carballo-Calero Ramos, Mª Victoria: "Entre tradición e invención. Obra gráfica en la Galicia moderna", Abrente 38-39, A Coruña, pp. 279-287
2007 Carballo-Calero Ramos, Mª Victoria: "Figurando recuerdos. La figuración de la nostalgia y el recuerdo" en Itinerario del trazo. Dibujo e ilustración de Luis Seoane.Fundación Luis Seoane. A Coruña, pp. 57-87
2007 Castro Fernández, A.: "Il Guernica e lo sguardo hispnoamericano". Introducción, Instituto Cervantes, Milán, pp. 5-16.
2007 Castro Fernández, A.: "Introducción" en Victoria Diehl. Vida y muerte de las estatuas. Instituto Cervantes, Milán
2007 Castro Fernández, A.: "Paloma Navares: Dell anima ferita", en De la naturaleza del tiempo, de la transparencia de lo bello, Palazzo Ducale. Sassuolo. Instituto Cervantes/ Comune de Sassuolo, pp. 15-18
2007 Castro Fernández, A.: Jordi Bernardó. True Loving y otros cuentos, FDM Gallery (Fundación Marangoni), Florencia e Instituto Cervantes, Milán
2007 Castro Fernández, A.: Justine Kurland, Exposición Timer. Intimità/Intimacy. L arte contemporanea dopo l undici setiembre. La Triennale de Milano, Skira. Milán
2007 Castro Fernández, A.: La Costa da Morte como conciencia estética. Cat. Museo de Postdam, Postdam (Alemania), pp. 15-21.
2007 Vázquez Rozas, Roberto: "Xeometría e proporción no oratorio mozárabe de S. Miguel de Celanova", Norba-Arte, Universidade de Cáceres.
2008 Barriocanal López, Y.: "Estudos sobre fidalguía e padroádego artístico na obra de Olga Gallego Domínguez", en Olga Gallego Domínguez. O tecido da historia, Fundación Otero Pedrayo, Ourense.
2008 Barriocanal López, Y.: "Monterrei, a máis egrexia fortaleza de Galicia, na obra de D. Xesús Taboada Chivite", en Taboada Chivite. No centenario do seu nacemento, 1907-2007, Boletín Auriense, Ourense, pp. 207-232.
2008 Barriocanal López, Y.; Fariña Busto, F.: "Da agonía e ruina de Monterrei ás expectativas cara o seu futuro", en Taboada Chivite. No centenario do seu nacemento, 1907-2007, Boletín Auriense, Ourense, pp. 233-250.
2008 Carballo-Calero Ramos, Mª Victoria y Bangueses, Mercedes: La ilustración del libro en Galicia. Céltiga, Lar, Nós, editoriales con inquietud estética, CGAC, Xunta de Galicia. Santiago de Compostela.
2008 Castro Fernández, A.: "Ana maría de Matos. Cuentos de Hadas (Racconti di fate)", en Cuando Cenicienta se rebela", Instituto Cervantes. Milán/Roma.
2008 Castro Fernández, A.: "Introducción" en Carla Bedini. Galería G-5, Santiago.
2008 Castro Fernández, A.: "Introducción" en Manolo Dimas. Cálidos acopios. Catálogo de la exposición, Instituto Cervantes, Milán, pp. 9-14
2008 Castro Fernández, A.: "Laxeiro, a pintura como antropología", en Laxeiro. Catálogo universal razonado, Fundación Laxeiro, Nova Galicia Edicións, Vigo
2008 Castro Fernández, A.: "Laxeiro. La pintura de un fabulador", Rev. Gallegos, nº2/II/2008. Ensenada de Ézaro Ediciones, Santiago de Compostela, pp. 62-69
2008 Castro Fernández, A.: "Laxeiro: la pintura como vivencia mítica, la historia como fábula", en José Otero Abeledo (1908-1996). Laxeiro, Fundación Barrié de la Maza. A Coruña, pp. 15-25
2008 Castro Fernández, A.: "Más allá de una diacronía Eduardo Arroyo: Sama de Langreo. Asturias, septiembre", en España. Arte español 1957-2007, Skira, Palazzo Sant Elia. Palermo, pp. 43-51.
2008 Castro Fernández, A.: Tras las huellas de la Milano española. Trescientos años después (1706-2006), Introducción Cercando le tracce della Milano spagnola, Instituto Cervantes de Milán, Milán
2008 Vázquez Rozas, Roberto: "Análise constructiva de San Miguel de Celanova. Identificación de dous mestres de obras", Minius nº XV. Universidade de Vigo
2009 Barriocanal López, Y.: "A documentación como medio para articular os valores culturais do Camiño do Sueste-Vía da Prata", Actas do Congreso O Camiño de Santiago para o século XXI. O Camiño do Sueste-Vía da Prata, Xunta de Galicia, Santiago,..
2009 Barriocanal López, Y.: "Infraestructuras lineales históricas: trazado y composición del Camino Real de Castilla a Santiago, por Ourense", en Estudios en homenaje al profesor José M. Pérez García. Historia y Cultura, vol. I, Universidade de Vigo, Vigo, pp. 285-302.
2009 Carballo-Calero Ramos, Mª Victoria: "De las hojas que faltan? Maruja Mallo" en López Díaz, M. (Ed): Historia y Cultura. Estudios en Homenaje al profesor José M. Pérez Garcia. Servicio de publicaciones de la Universidad de Vigo, vol.1, pp. 303-319
2009 Carballo-Calero Ramos, Mª Victoria: "El arte nuevo y las revistas de creación en Galicia (1918-1936): Ronsel (Lugo, 1924), una revista ecléctica", Abrente 40-41, A Coruña, pp. 305-323
2009 Castro Fernández, A.: "La imagen solidaria", Exposición de fotografía actual. Rotary Club. Intine por España. Pontevedra
2009 Castro Fernández, A.: Orcajo. Naufragios y miradas. El error como espectáculo. La belleza en el campo amplio de la pintura, Sala Municipal Palexco, A Coruña
2009 Cendán, Susana: "Martin Margiela. Hussein Chalayan". en Debut 09. Edemga. Universidade de Vigo. pp. 27-33
2009 Cendán, Susana: "Relatos breves para un certamen". en Novos Valores 2009. Obra seleccionada. Ed Diputación de Pontevedra. pp. 9-15
2009 Cendán, Susana: A Rebelión dos xéneros. Retratos, paisaxes e flores. Ed Centro Torrente Ballester. Concellería Cultura. Ferrol.
2009 Cendán, Susana: Carmencita 4 Decembro 1938. Ed Concellería de Cultura. Concello de Ferrol.
2009 Cendán, Susana: La moda (non) son siempre los demás. Interrelaciones entre moda, arte y diseño. Ed Aldine. Ferrol, A Coruña
2009 Cendán, Susana: Memoria de otro tiempo. El Sanatorio Marítimo de Oza. Ed. Aldine. Ferrol
2009 Cendán, Susana: Sen título. Laxeiro Catálogo Universal. Nova Galicia Edicións S.L. Vigo, Pontevedra.
2010 Castro Fernández, A.: "Antón Sobral, artista do mar", en Antón Sobral, Diputación de Pontevedra, Pontevedra, pp. 7-14.
2010 Castro Fernández, A.: "Carlos Maside y la ideología estética de la Vanguardia Histórica Gallega", Revista Gallegos, Santiago de Compostela
2010 Castro Fernández, A.: Detleff Kapeler. En el fin del Camino, Pontevedra
2010 Castro Fernández, A.: Entre exilios estéticos y migraciones políticas. La aventura centroamericana de los artistas gallegos. Bienal de Pontevedra, Pontevedra