Historia antiga

Personal integrante

Nombre Tipo Cat. Acad.
Cavada Nieto, Milagros Encarnación PDI doutor Prof. Titular Univ.
Reboreda Morillo, Susana María PDI doutor Prof. Titular Univ.
Adalid Rodríguez, Montserrat PDI non doutor tempo completo Investigador Predoutoral (FPI, Xunta, Uvigo),
Garrido Salgado, Josefa Alumno 3º Ciclo Alumno Doutoramento/Posgrao
Martínez González, María José Alumno 3º Ciclo Alumno Doutoramento/Posgrao
Méndez Sequeiros, Emma Alumno 3º Ciclo Alumno Doutoramento/Posgrao
Álvarez García, Victor Manuel Alumno 3º Ciclo Alumno periodo realización da Tese
Bernárdez Villar, Juan Antonio Alumno 3º Ciclo Alumno periodo realización da Tese
Dima Dima, Simona Alumno 3º Ciclo Alumno periodo realización da Tese
González Limia, Diana Alumno 3º Ciclo Alumno periodo realización da Tese
Menéndez Llorente, Adriangela Alumno 3º Ciclo Alumno periodo realización da Tese
Mira Jorge, Nikole Alumno 3º Ciclo Alumno periodo realización da Tese
Yebra Crespo, Roberto Alumno 3º Ciclo Alumno periodo realización da Tese

Docencia 1º/2º Ciclo

Profesor Titulación Centro/campus Curso Cuat. Materia
Cavada Nieto, Milagros Encarnación Licenciado en Historia Facultade de Historia 5 2 Curso Monográfico de Historia Antiga
Reboreda Morillo, Susana María Licenciado en Historia Facultade de Historia 4 1 Introdución ao Estudo de Fontes Epigráficas e Numismáticas
Reboreda Morillo, Susana María Mestrado en Historia, Territorio e Recursos Patrimoniais Facultade de Historia 1 1 Espazo, mito e realidade histórica na Grecia antiga
Reboreda Morillo, Susana María Grao en Xeografía e Historia Facultade de Historia 2 1 Historia Antiga Universal
Adalid Rodríguez, Montserrat Licenciado en Historia Facultade de Historia 4 1 Introdución ao Estudo de Fontes Epigráficas e Numismáticas
Adalid Rodríguez, Montserrat Licenciado en Historia Facultade de Historia 5 2 Curso Monográfico de Historia Antiga

Docencia 3º Ciclo

Profesor Programa Centro/campus Curso Materia
Cavada Nieto, Milagros Encarnación Sociedade, Poder e Cultura na Historia Facultade de Historia 2008-2009 Cultura e Patrimonio en Galicia
Reboreda Morillo, Susana María Sociedade, Poder e Cultura na Historia Facultade de Historia 2008-2009 Museoloxía e Arqueoloxía: o pasado como discurso histórico

Grupos de investigación nos que participa a área

Historia Antiga

HA1

Facultade de Historia s/n, Campus As Lagoas, 32004 OURENSE

Liñas de investigación

Catalogación e estudio de xacementos castrexos e romanos
Catalogación e estudio de xacementos mineiros da época prerromana e romana
Economía Antiga: Premonetaria, Monetaria, Numismática, Arqueoloxía e Intercambios, Fontes Literarias clásicas
Escavacións arqueolóxicas
Estudo dos materiais cerámicos, numismáticos e epigráficos pertencentes á idade antiga
Minería e Metalurxia
Ordenación do territorio na antigüidade e a súa manifestación actual
Patrimonio histórico e cultural
Política: Conquista e Romanización
Relixión: Mitoloxía grega, Relixión romana, Relixión prerromana de Hispania, Cristianismo en Gallaecia e Península Ibérica
Sociedade: Hispania e Gallaecia prerromana e romana
Vías e camiños de orixe romana e a súa estructura actual
Ano Título
1996 Reboreda Morillo, S.; López Barja, P. (eds): A Cidade e o Mundo. Romanización e cambio social,Concello de Xinzo de Limia.
2001 Cavada Nieto, M; Villanueva Acuña, M.: "El Edicto de Bembibre y las reformas administrativas de Augusto en el noroeste", en Grau Lobo y Hoyas, (coord.), El Bronce de bembibre:un edicto del emperador Augusto del año 15 a. C., León, Museo de León, pp. 129-134
2001 Núñez García, Oscar; Cavada Nieto, M.: El nacimiento del cristianismo en Gallaecia: manifestaciones pagano-cristianas en los siglos I-IV, Ourense:Aica
2002 Cavada Nieto, M.; Villanueva Acuña, M.: "El Edicto de Bembibre, los distritos estrabonianos y los territorios de las comunidades indígenas", en Hernández Guerra, Sagredo San Eustaquio y Solana Sáinz (coords.), pp. 409-415
2004 Cavada Nieto, M.; Arias Vilas, F.: "Revisión dun Tesouriño de Antoninianos achado na Terra Cha (Lugo) e resultado das análises metalográficas", CROA: Boletín da Asociación de Amigos do Museo do Castro de Viladonga, nº14, pp.17-26
2004 Cavada Nieto, M; Villanueva Acuña, M.: "Gallaecia en Época Antonina: Los hallazgos monetarios", en Hernández Guerra (coord), La Hispania de los Antoninos(98-180): Actas del II Congreso Internacional de Historia Antigua, Valladolid, 2005, pp.597-623
2005 Cavada Nieto, M.: " El Territorio Prerromano de Gallaecia", en Reboreda Morillo (coord), Homenaxe á Profesora Lola F. Ferro: Estudios de Historia, Arte e Xeografía, pp.161-199
2005 Cavada Nieto, M.: "Nuevas monedas de un tesorillo bajoimperial romano (Bainte. Vilamarín. Ourense), Minius, nº13, pp.143-154
2005 Cavada Nieto, M.: "Numismática Romana en el Museo Provincial de Lugo", Boletín do Museo Provincial de Lugo, nº12-1, pp.41-70
2005 Cavada Nieto, M.; Fernández Ibáñez, C.: "Hebilla de en hueso de época altoimperial procedente de Herrera de Pisuerga (Palencia)", Sautuola: Revista del Instituto de Prehistoria y Arqueología Sautuola, nº11, pp.213-219
2005 Reboreda Morillo, S. (Coord.): Homenaxe á Profesora Lola F. Ferro. Estudios de Historia, Arte e Xeografía, Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo, Vigo
2005 Reboreda Morillo, S. y L. Castro Pérez: "El señor de los animales. Cernunnos y sus antecedentes orientales", en Reboreda Morillo, S. (Coord.): Homenaxe á Profesora Lola F. Ferro. Estudios de Historia, Arte e Xeografía, Universidade de Vigo, Vigo, pp. 465-490
2006 Castro Pérez, L. y Reboreda Morillo, S.: "Reflexiones sobre el relieve castreño de Formigueiro (Amoeiro, Ourense)", en Madrider Mitteilungen 47, pp. 83-103.
2006 Cavada Nieto, M.; Menéndez Llorente, A.: "D. Junio Bruto en la futura : Nuevos Materiales", en Morillo Cerdán (coord), Arquelogía Militar Romana en Hispania II: producción y abastecimiento en el ámbito militar, pp.378-388
2006 Reboreda Morillo, S.: "La volonté divine: Delphes et son influence sur le destin humaine", en Fartzoff, M., E. Geny et E. Smadja (Eds.): Signes et destins d`´election dans l`Antiqueté, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon, pp. 219-228.
2006 Reboreda Morillo, S.: "Los reencuentros de Odiseo en Ítaca", Bitarte 40, pp. 49-68.
2006 Reboreda Morillo, S.: "Os comezos da escritura: A Idade Antiga", en Sánchez Ferro, P. (Dir.): Entre Liñas. Unha ollada á Historia da cultura escrita en Galicia. Da Idade Antiga ao século XVIII, Duen de Bux, Ourense, pp. 12-42.
2007 Reboreda Morillo, S. : "Os reencontros de Odiseo en Ítaca", Grial Tomo XLV, 176, pp. 108-119
2009 Cavada Nieto, M.: "Decimo Junio Bruto en Hispania: las fuentes literarias", en López Díaz (coord), Estudios en homenaje al profesor José M. Pérez García, vol.1 (Historia y Cultura), pp.113-130
2009 Reboreda Morillo, S.: "Delfos: El conocimiento del deseo divino en la Antigüedad", en López Díaz, M. (Ed.): Historia y Cultura. Vol. I, Universidade de Vigo, pp. 221-239.
2009 Reboreda Morillo, S.: "La maternidad en el caos", en Cid, R. (Coord.): Madres y maternidades. Construcciones culturales de la civilización clásica, Oviedo, pp. 47-66