Historia américa

Personal integrante

Nombre Tipo Cat. Acad.
Sixirei Paredes, Carlos PDI doutor Prof. Titular Univ.

Docencia 1º/2º Ciclo

Profesor Titulación Centro/campus Curso Cuat. Materia
Sixirei Paredes, Carlos Grao en Xeografía e Historia Facultade de Historia 2 1 Historia de America Precolombina e Colonial
Sixirei Paredes, Carlos Licenciado en Historia Facultade de Historia 4 2 Historia de América I
Sixirei Paredes, Carlos Licenciado en Historia Facultade de Historia 4 1 Introdución a Historia de América
Sixirei Paredes, Carlos Licenciado en Historia Facultade de Historia 5 Anual Historia de América II

Grupos de investigación nos que participa a área

Investigación Americanista

HAm1

Facultade de Historia s/n, Campus As Lagoas, 32004 OURENSE

Liñas de investigación

Emigracióna a América
Historia social e política do século XX en Latinoamérica
Relacións empresariais en Iberoamérica
Transicións políticas iberoamericanas
Ano Título
1994 Campos Álvarez, X.R.: "La emigración gallega a América (1880-1930): integración y retorno", Minius 2-3, Ourense, pp. 133-148
1995 Campos Álvarez, X.R.: "Mentalidad de partida del emigrante gallego a Cuba (1180-1930): la idea de América", Minius 4, Ourense, pp. 123-130
2000 Campos Álvarez, X.R.: "Asociacionismo gallego en Venezuela (1945-1960)", Minius 8, Ourense, pp. 223-240
2006 Campos Álvarez, X.R.: "El exilio gallego en Venezuela y su papel en el asociacionismo (1940-1960)", Minius 14, Ourense, pp. 7-32
2008 Castro Fernández, A.: Orcajo. Soglie d'incertezza, Instituto Cervantes, Milán.