Procesos de Producción Automatizados con Máquinas Gobernadas por Control Numérico
Curso de Formación
Menu Principal

Organiza : GED, Universidade de Vigo e Xunta de Galicia

Colaboran: Xunta de Galicia e Interface Online

  »  PRESENTACIÓN
  »  OBXECTIVOS
  »  DESTINATARIOS
  »  MATERIAS
  »  EQUIPO DOCENTE
  »  REQUISITOS
  »  INSCRIPCIÓN
  »  CONTACTO*

Datos de interese

Prazo de inscripción do 16 de setembro do 2003 ó 12 do outubro do 2003.

Existen 25 becas para titulados en paro as cales cubren o 100% do custo do curso.

Pincha Aquí para realiza-la preinscripción.


Grupo de Enxeñería e Deseño


Fundación Forga

Interface Online

A necesidade formativa  
 

CNC

...a modernización baséase tamén na actualización ou introducción nos sistemas de fabricación de máquinas gobernadas por control numérico...   

   PRESENTACIÓN

A introducción masiva no entorno da producción industrial, dende a década dos 80, de máquinas-ferramenta de control numérico, robots, almacéns automáticos, etc., como solución ás novas circunstancias que esixen respostas casi inmediatas, ten xerado importantes vantaxes sobre os métodos de producción tradicionais. Como resultado directo acádase a fabricación de series intermedias de pezas a costes comparables ós das grandes series, mellorando notablemente a calidade e flexibilidade da fabricación, así como unha importante reducción de tempos, todo o cal posibilita o uso de novos enfoques na organización da producción; é o caso do “Just in Time”. Todo elo implica o coñecemento dun novo entorno productivo con novas máquinas, procesos, sistemas de manutención e organización, nun amplo abano de sectores como o da empresa auxiliar da automoción, o do metal, o sector da madeira e fabricación de mobiliario, o de transformación do granito, etc., e noutros sectores nos que a modernización baséase tamén na actualización ou introducción nos sistemas de fabricación de máquinas gobernadas por control numérico. O resultado é un aumento da productividade, pero tamén implica, para desenvolver axeitadamente estas tarefas, a necesidade de mellorar a cualificación do personal actual e/ou de incorporar novo personal xa cualificado, no tocante á manipulación e programación de máquinas con sistemas de control numérico.

 

 

 

 


Inicio | Sobre o GED | contacto | Licencia GNU  

Diseñado por GED baixo licencia GNU