Información Xeral

A Bolsa de Traballo é un servizo que a Facultade de Filoloxía e Traducción pon a disposición de alumnos/as e empresas.

O obxectivo é darlles ós alumnos/as un medio máis de acceder ó mercado laboral, e permitirlles ás empresas contactar con eles.