COMPAS
Eleccións Claustro Universidade de Vigo

PROGRAMA DA CANDIDATURA COMPAS

CLAUSTRO 2010 / 2014

En momentos de crise, as melloras globais no ámbito do ensino universitario e a investigación constitúen unha verdadeira garantía de futuro á sociedade galega.

Para o que traballaremos nos seguintes temas concretos:

1. Funcionarización do PAS Laboral.
2. Constitución da Mesa Negociadora xeral de participación do PAS.
3. Desenvolvemento do Regulamento do PAS.
4. Desenvolvemento do EBEP
5. Carreira profesional do PAS. Promoción horizontal.
6. Garantía de promoción vertical do PAS.
7. Creación e consolidación de tramos económicos de Calidade e Formación.
8. Acordo de estabilización do PAS. Convocatorias anuais de prazas.
9. Xubilación anticipada do PAS
10. Máis e mellor emprego. Todos os postos estructurais pasarán a ser de RPT e incluídos no capítulo I dos presupostos.
11. Esixiremos unha memoria anual de responsabilidade Social na UVIGO
12. Control das contratas.
13. Participación sindical na Fundación UVIGO.
14. Mellora da Acción social e formación aportando un 2% das masas salariais, para novas axudas e unha nova e maior orientación dos cursos.
15. Os traballadores con cargo ó capítulo VI dos presupostos, terán un Regulamento que regule as súas condicións de traballo.
16. Desenvolver e promocionar o plan Concilia, e os acordos de Conciliación laboral e familiar

O PRÓXIMO 20 DE MAIO DE 2010
VOTA
COMPAS
Garante o teu futuro
CANDIDATURA COMPAS Ó CLAUSTRO

1. Alonso Crespo, Victoria
2. Carballo González, Ángeles
3. Fariza Novoa, María
4. González Hernández, Margarita
5. Magaz Ledo, María Luísa
6. Rodríguez Rodríguez, Alicia
7. Turnes Negreira, Margarita
8. Estévez Orge, Marcos
9. Fernández Rey, Aser
10. Guerra Vidal, Carlos
11. Marcos García, Manuel
12. Nogueira Alonso, Ignacio