Comité de Empresa do PDI Laboral da Universidade de Vigo
Cuestionario do Comité de PDI-Laboral de Pontevedra aos candidatos a reitor PDF Imprimir Correo-e
Escrito por Administrator   
Martes, 18 Maio 2010 13:46
Respostas cuestionario do Comité de PDI-Laboral de Pontevedra aos candidatos a reitor. Eleccións 2010
Modificado o ( Martes, 18 Maio 2010 14:06 )
 
Contratos con cargo a proxectos PDF Imprimir Correo-e
Escrito por Administrator   
Xoves, 17 Xullo 2008 23:14

O Comité de PDI-Laboral (PO) da Universidade de Vigo


INFORMA


Na súa derradeira reunión e ante os problemas para a contratación de persoal a cargo de proxectos, derivados exclusivamente dunha mala xestión, INSTA á Xerencia da Universidade de Vigo á procura dunha solución non gravosa para os grupos de investigación que garanta todos os dereitos laborais do persoal investigador.


Así mesmo, ANIMA aos investigadores/as afectados a presentar as correspondentes demandas para facer valer os seus dereitos. Todos os sindicatos respresentados no Comité (UGT, CIG e CC.OO.) explicitan o seu apoio a calquera actuación neste sentido.


A lei é de obrigado cumprimento para todas as empresas públicas e privadas, o seu cumprimento non pode ir en detrimento da produción científica ou dos dereitos laborais e salariais do persoal investigador.


Web do comité: http://webs.uvigo.es/comitepdi

CIG: http://webs.uvigo.es/cig

CCOO: http://webs.uvigo.es/ccoo

UGT: http://webs.uvigo.es/ugt

Modificado o ( Xoves, 17 Xullo 2008 23:43 )
 
Presentación PDF Imprimir Correo-e
Escrito por Administrator   

O Comité de Empresa do Persoal Docente e Investigador (PDI) é o organo de representación colectiva do Persoal Docente e Investigador con contrato laboral na Universidade de Vigo. Ten como función principal a de defender e representar os intereses laborais do PDI ante os órganos colexiados da Universidade de Vigo.

Na lexislación española o Comité de Empresa está regulado nos artigos 62 e 63 do estatuto dos traballadores. O Comité de Empresa do PDI-L da Universidade de Vigo constituíuse trala aprobación do convenio colectivo para o persoal docente e investigador laboral das universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo. Dito convenio aplícase ao persoal docente e investigador (PDI) laboral que presta servizos retribuídos nas universidades públicas galegas con algunha relación xurídico-laboral nalgunhas das figuras reguladas na Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro de universidades (LOU) e no Decreto 226/2002, do 6 de setembro, de contratación do profesorado universitario formalizadas en contrato asinado polo interesado e o reitor de cada universidade.

Modificado o ( Sábado, 12 Abril 2008 18:17 )