CONCURSO PÚBLICO CON INTERVENCIÓN DO XURADO CONVOCADO POLA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A SELECCIÓN DUN ANTEPROXECTO E A REDACCIÓN DUN PROXECTO BASICO DE PAISAXISMO E CALIDADE AMBIENTAL SOBRE O CAMPUS VERDE NO CAMPUS AS LAGOAS MARCOSENDE EN VIGO.(exp. 313/07)

Publicado no Diario Oficial de la Unión Europea el 29 de novembro de 2007
http://ted.europa.eu
280425-2007 E-Vigo:Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación

0 - ¿Que é e que non é o Campus Verde?
1 - Datos básicos sobre o concurso
2 - Bases e documentos
3 - Consultas
4 - Novas